Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

12 Cựu Ước Lược Khảo - Bốn Bí Quyết Thuộc Linh


http://nguonsusong.com

11 Cựu Ước Lược Khảo - Biến Vô Danh Thành Chính Danh


http://nguonsusong.com

10 Cựu Ước Lược Khảo - Đức Chúa Trời, Đấng Đang Nắm Quyền


http://nguonsusong.com

09 Cựu Ước Lược Khảo - Ngài Là Ai?


http://nguonsusong.com

08 Cựu Ước Lược Khảo - Tổ Phụ Của Đức Tin


http://nguonsusong.com

07 Cựu Ước Lược Khảo - Em Con Đang Ở Đâu?

06 Cựu Ước Lược Khảo - Con Đang Ở Đâu?


http://nguonsusong.com

05 Cựu Ước Lược Khảo - Con Người, Cộng Sự và Phụ Huynhhttp://nguonsusong.com

04 Cựu Ước Lược Khảo - Sự Sáng Tạo Có Đáng Tin Cậy Không?


http://nguonsusong.com

02 Cựu Ước Lược Khảo - Mục Đích Của Kinh Thánh


http://nguonsusong.com

01 Cựu Ước Lược Khảo - Kinh Thánh Là Gì?http://nguonsusong.com

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Đời Sống Sung Mãn, Lời cầu nguyện theo Ê-sai

Đời Sống Sung Mãn, Khi chàng chìu theo ý nàng

Đời Sống Sung Mãn, Khi cơn lũ đến

Đời Sống Sung Mãn, Gia đình của nhà vô địch

Đời Sống Sung Mãn, Đứng vững trong cơn bão tố

Đời Sống Sung Mãn, Chúa biến điều xấu trở nên điều tốt

Đời Sống Sung Mãn, Công việc của đức tin

Đời Sống Sung Mãn, Cầu nguyện theo đền tạm 05

Đời Sống Sung Mãn, Cầu nguyện theo đền tạm 04

Đời Sống Sung Mãn, Cầu nguyện theo đền tạm 02

Đời Sống Sung Mãn, Cầu nguyện theo đền tạm 01

Đời Sống Sung Mãn, Lời kêu gọi kiêng ăn cầu nguyện của Giô-ên

Đời Sống Sung Mãn, Kiêng ăn cầu nguyện cho sự hiệp một

Đời Sống Sung Mãn, Công chúa và ông lão đếm sao

Đời Sống Sung Mãn, Cầu nguyện theo đền tạm 03

Đời Sống Sung Mãn, Câu chuyện giáng sinh


http://nguonsusong.com

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Đối diện với sự ngã lònghttp://nguonsusong.com

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Đối diện với những thách thứchttp://nguonsusong.com

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Đối Diện Với Những Thất Vọnghttp://nguonsusong.com

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Đối Diện Với Sự Trì Hoãn


http://nguonsusong.com

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Đời Sống Đắc Thắng


http://nguonsusong.com

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Được Chọn Vào Đội Hình Của Chúa

Đời Sống Sung Mãn, Xây dựng lại nơi đỗ nát 12

Đời Sống Sung Mãn, Xây dựng lại nơi đỗ nát 10

Đời Sống Sung Mãn, Xây dựng lại nơi đỗ nát 09

Đời Sống Sung Mãn, Xây dựng lại nơi đỗ nát 08

Đời Sống Sung Mãn, Xây dựng lại nơi đỗ nát 07

Đời Sống Sung Mãn, Xây dựng lại nơi đỗ nát 06

Đời Sống Sung Mãn, Xây dựng lại nơi đỗ nát 05

Đời Sống Sung Mãn, Xây dựng lại nơi đỗ nát 04

Đời Sống Sung Mãn, Xây dựng lại nơi đỗ nát 03

Đời Sống Sung Mãn, Xây dựng lại nơi đỗ nát 02


http://nguonsusong.com

Đời Sống Sung Mãn, Xây dựng lại nơi đỗ nát 01

Đời Sống Sung Mãn, Bẻ gãy sự rủa sả 04

Đời Sống Sung Mãn, Bẻ gãy sự rủa sả 02

Đời Sống Sung Mãn, Bẻ gãy sự rủa sả 01


http://nguonsusong.com

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Hai Giai Đoạn Của Giờ Tái Lâm

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Hy Vọng Không Chi So Bằng

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Jêsus Đấng Lạ Lùng

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Làm Thế Nào Để Tránh Vấp Ngã Trong Đời Sống 01

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Làm Thế Nào Để Tránh Vấp Ngã Trong Đời Sống 02

Lễ Ngũ Tuần

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Món Quà Xứng Đáng Để Chờ Đợi

Mục Đích Sáng Tạo Cho Người Nam

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Nếu Hội Thánh Được Cất Lên Hôm Nayhttp://nguonsusong.com

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Nhận Để Truyền Lửa Thánh Linhhttp://nguonsusong.com

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Nhìn Về Tương Laihttp://nguonsusong.com

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Những Cánh Cửa Cơ Hộihttp://nguonsusong.com

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Những Chân Lý Đáng Nhớ Trong Giờ Bất Ổn Địnhhttp://nguonsusong.com

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Những Quyết Định Đổi Đờihttp://nguonsusong.com

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Phục Vụ Trong Sự Xức Dầuhttp://nguonsusong.com

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Qui Tắc Chính Trựchttp://nguonsusong.com

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Quyền Lực Hành Động Trong Chúng Tahttp://nguonsusong.com

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Sứ Điệp Của Đức Chúa Trời Về Vương Quốc

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Nhac thanh CD, Xiin phó thác đường lối con cho Ngài

Nhac thanh CD, Xin dâng hết thảy cho Ngài

Nhac thanh CD, Thiên ca 02

Nhac thanh CD, Thánh ca diễm tuyệt

Nhac thanh CD, Tình yêu

Nhac thanh CD, Tâm tôi

Nhac thanh CD, Phước cho nhân loại

Nhac thanh CD, Nguồn trông cậy muôn đời

Nhac thanh CD, Người đã đến

Nhac thanh CD, Mùa đông tạ ơn

Nhac thanh CD, Jêsus con yêu Chúa

Nhac thanh CD, Hoan ca phuc sinh

Nhac thanh CD, Dưới ánh mặt trời

Nhac thanh CD, Chúa ơi

Nhac thanh CD, Chúa là tất cả vang vọng trong tâm

Nhac thanh CD, Chỉ trong Jêsus

Nhac thanh CD, Bài ca niềm tin 02

Nhac thanh CD, Bài ca niềm tin 01

Bích Vân, Tiếng gọi

Nhac thanh CD, Bài ca cầu nguyện

Bích Vân, Ngôi sao của tôi

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Sự Tỏ Ra Của Đức Thánh Linh

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Sự Xức Dầu Bội Phần

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Sức Mạnh Của Giờ Đen Tối

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Tạ Ơn Chúa Về Đời Sống Đắc Thắng

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Tạ Ơn

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Tái Dựng Những Cuộc Đời Gãy Đỗ 01

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Tái Dựng Những Cuộc Đời Gãy Đỗ 02

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Tái Dựng Những Cuộc Đời Gãy Đỗ 03

24 Bài Giảng Trên Núi, Hai Người Trên Một Băng Ghế; Bạn Là Người Nào?

23 Bài Giảng Trên Núi, Sự Đến Và Đi Của Các Môn Đệ

22 Bài Giảng Trên Núi, Hai Mươi Câu Hỏi và Câu Lạc Bộ "Tôi Trước Nhất "

21 Bài Giảng Trên Núi, Các Giá Trị Vương Quốc

20 Bài Giảng Trên Núi, Các Giá Trị Thuộc Linh

19 Bài Giảng Trên Núi, Sự Tha Thứ và Kiêng Ăn

18 Bài Giảng Trên Núi, Kỷ Luật Thuộc Linh Của Sự Cầu Nguyện

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Tái Khám Phá Vương Quốc Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Tình Yêu Không Chi So Bằng

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Tôi Đã Được Đóng Đinh Đến Cở Nào

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Uy Quyền Được Ủy Nhiệm

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Vượt Qua

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Xuất Sắc Trong Sự Thờ Phượng

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, 7 Phước Hạnh Của Đời Sống Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Ánh Sáng Của Chúa Giáng Sinh Cho Cuộc Đời Đen Tối

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Bầu Da Mới Cho Bạn Mới

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Câu Hỏi Lớn Từ Đức Chúa Trời Vĩ Đại

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Câu Hỏi Lớn Từ Đức Chúa Trời Vĩ Đại

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Cửa Ngõ Vào Đức Tin

Những Điềm Báo Ngày Tận Thế HD

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Chế Ngự Những Tranh Chiến Trong Đời Sống

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Chìm Ngập Trong Sự Hiện Diện Của Chúa Thánh Linh

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Chúa Biết Những Gì Về Tôihttp://nguonsusong.com

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Chúa Jêsus Chiên Con Chịu Hy Sinh Của Đức Chúa ...

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Chuyển Từ Tạ Ơn Sang Đời Sống Biết Ơn

Nhac thanh CD, Ý nghĩa tình yêu

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Đức Tin Là Gì 01

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Đức Tin Là Gì 02

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Đức Tin Như Con Trẻ

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Giữ Gìn Miệng Lưỡi

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Hoạch Định Tương Lai Cách Khôn Ngoan

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Học Biết Chúa

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Dấu Hiệu Của Sự Trưởng Thành

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Dấu Hiệu Của Sự Trưởng Thành

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Học Bước Đi Trong Thánh Linh 01

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Học Bước Đi Trong Thánh Linh 02

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Hy Vọng

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Làm Sao Để Cầu Nguyện Linh Nghiệm

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Làm Sao Để Có Đức Tin Thật

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Làm Sao Để Cư Xử Đúng Với Mọi Người

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Làm Sao Để Đắc Thắng Cám Dỗ

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Làm Sao Để Được Ít Lợi Từ Lời Chúa

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Làm Sao Để Vui Mừng Chiến Thắng Khó Khăn

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Niềm Vui Của Người Cha

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Nối Liền Cuộc Đời Bạn Với Quyền Năng Chúa

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Những Bước Đi Của Đức Tin

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Dành Chổ Cho Sự Hiện Hiện Của Chúa Trong Đời Số...

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, 10 Chìa Khóa Để Khai Phóng Tiềm Năng

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Bi Kịch Của Tiềm Năng Không Được Khai Phóng

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Bí Quyết Để Tăng Trưởng Hội Thánh

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Cánh Đồng Chín Vàng GIữa Dòng Người Lạc Mất

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Cơ Hội Làm Lại Cuộc Đời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Chiến Trường Tâm Trí

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Chúa Giáng Sinh Nầy Là Ai

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Khai Phóng Tiềm Năng

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Khen Ngợi Mang Đến Phước Hạnh

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Làm Sao Giữ Được Sự Xức Dầu

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Làm Thế Nào Để Làm Chủ Tình Hình Trong Năm Mới

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Liên Kết Với Tín Hữu

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Lời Nói Của Người Cha Trân Quí Gia Đình

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Lời Nói Của Người Mẹ Tin Kính

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Mở Quà Giáng Sinh

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Món Quà Của Đời Sống Có Mục Đích

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Món Quà Vô Giá

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Nắm Quyền Kiểm Soát Tâm Trí Của Bạn

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Nét Đẹp Của Lòng Biết Ơn

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Nhận Quyền Phép Và Đem Phân Phối

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Quyền Năng Của Sự Ca Ngợi

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Ngày Đắc Thắng

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Phấn Hưng Hội Thánh Để Biến Đổi Cộng Đồng

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Quyền Năng Chữa Lành Của Chúa Jêsus

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, SInh Nhật Của Vua Jêsus Chúng Ta

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Sống Phước Hạnh Trong Năm Mới

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Ta Làm Mới Lại Hết Thảy Muôn Vật

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Tập Sống Kiên Nhẫn

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Tin Cậy Chúa Cách Dứt Khoát

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Tình Yêu Bao La

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Thu Và Chi Theo Cách Của Chúa

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Vai Trò Chúng Ta Trong Hội Thánh

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Vương Quốc Đức Chúa Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Xin Ban Thêm Lửa Cho Chúng Con

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Xin Mặt Lấy Quyền Phép Trên Con

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Chìa Khóa Đời Sống Cơ Đốc - Chúa Sống Trong Ta

Nhạc thánh CD, Ca khúc chúc tôn

Nhạc thánh CD, Ca khúc giáng sinh

Nhạc thánh CD, Ca ngợi chiên con

Nhạc thánh CD, Cầu cho cha - mẹ

Nhạc thánh CD, Cùng đến tôn thờ

Nhạc thánh CD, Chiếc cầu qua giông bão

Nhạc thánh CD, Chúa yêu thương

Nhạc thánh CD, Giáng sinh

Nhạc thánh CD, Hãy đến xem

Nhạc thánh CD, Jêsus con yêu Chúa

Nhạc thánh CD, Jêsus là tất cả

Nhạc thánh CD, Lời nguyện cầu

Nhạc thánh CD, Lời tạ ơn

Nhạc thánh CD, Niềm vui mới

Nhạc thánh CD, Ngài là Chúa tôi

Nhạc thánh CD, Quà tặng vô giá

Nhạc thánh CD, Sinh nhật vua thánh

Nhạc thánh CD, Suy niệm tình yêu

Nhạc thánh CD, Tiếng yêu thương

Nhạc thánh CD, Tìm lại niềm tin

Nhạc thánh CD, Tình yêu diễm tuyệt

Nhạc thánh CD, Tình yêu không phai tàn

Nhac thanh CD, Ý nghĩa tình yêu

Nhạc thánh CD, Trong tay Chúa

Nhạc thánh CD, Trở về

Nhạc thánh CD, Thiên Chúa tình yêu

Nhạc thánh CD, Tôn vinh 02

Nhạc thánh CD, Tôn vinh 01

Nhạc thánh CD, Tình yêu nào

Nhạc thánh CD, Tôn vinh 01