Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

T.B. JOSHUA: Heavily Anointed Prayer For Viewers!


http://nguonsusong.com

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

ISOM cấp 4 - Đào tạo người lãnh đạo 04


http://nguonsusong.com

ISOM cấp 4 - Đào tạo người lãnh đạo 03


http://nguonsusong.com

ISOM cấp 4 - Đào tạo người lãnh đạo 02


http://nguonsusong.com

ISOM cấp 4 - Đào tạo người lãnh đạo 01


http://nguonsusong.com

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Đời Sống Sung Mãn, Sự kiêng ăn của Sa-lô-môn


http://nguonsusong.com

Đời Sống Sung Mãn - Sứ giả của Chúa


http://nguonsusong.com

Đời Sống Sung Mãn - Sự bình an thật


http://nguonsusong.com

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Đời Sống Sung Mãn - Sau cơn hỏa hoạn 01


http://nguonsusong.com

Đời Sống Sung Mãn - Sao em đánh lừa anh


http://nguonsusong.com

Đời Sống Sung Mãn - Sao chị phải nghe em


http://nguonsusong.com

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Đời Sống Sung Mãn - Quyền năng của sự chết Chúa Jêsus 01


http://nguonsusong.com

Đời Sống Sung Mãn - Quỷ ám 03


http://nguonsusong.com

Đời Sống Sung Mãn - Quỷ ám 02


http://nguonsusong.com

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Đời Sống Sung Mãn - Quỷ ám 01


http://nguonsusong.com

Đời Sống Sung Mãn - Phước hạnh 03


http://nguonsusong.com

Đời Sống Sung Mãn - Phước hạnh 02


http://nguonsusong.com

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Donate

 Cảm ơn quí khách ghé thăm Blog  nguonsusong.com, xin Chúa ban bình an cho quí vị.


Paypal:
Ngân hàng:

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
Account No : 0081001204807
Name : VO BA TONG
Swift code : BFTVVNVX008

Ngân hàng ViettinBank, chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tên chủ tài khoản: VÕ BÁ TÒNG
Số tài khoản: 711AC3389459

Cảm ơn quí vị đã ghé thăm và ủng hộ website nguonsusong!
Admin


10 Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!
11 Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. 12 Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
Kinh thánh sách Ma-la-chi 3:10-12  
http://nguonsusong.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9060&extra=page%3D1

Đời Sống Sung Mãn, Lòng tin của tay Phù thủy


http://nguonsusong.com

Đời Sống Sung Mãn, Góc nho và nhánh 02


http://nguonsusong.com

Đời Sống Sung Mãn, Góc nho và nhánh 01


http://nguonsusong.com

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Đời Sống Sung Mãn, Đức Thánh Linh


http://nguonsusong.com

Đời Sống Sung Mãn, Dòng sông sự sống


http://nguonsusong.com

Đời Sống Sung Mãn, Đất hứa


http://nguonsusong.com

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

60 Cựu Ước Lược Khảo - Chúa Giê-xu Yêu Tôi


http://nguonsusong.com

59 Cựu Ước Lược Khảo - Bài Ca Thiên Tài của Sa-lô-môn


http://nguonsusong.com

58 Cựu Ước Lược Khảo - Sự Khôn Ngoan của Sa-lô-môn


http://nguonsusong.com

57 Cựu Ước Lược Khảo - Nếm và Nhìn


http://nguonsusong.com

56 Cựu Ước Lược Khảo - Sự Đến Và Đi Của Sự Thờ Phượng


http://nguonsusong.com

55 Cựu Ước Lược Khảo - Phước Hạnh Của Sự Tha Thứ


http://nguonsusong.com

54 Cựu Ước Lược Khảo - Giải Pháp Cho Căng Thẳng


http://nguonsusong.com

53 Cựu Ước Lược Khảo - Phước Cho Những Ai


http://nguonsusong.com

52 Cựu Ước Lược Khảo - Tiểu Sử Của Một Người Được Chúc Phước


http://nguonsusong.com

51 Cựu Ước Lược Khảo - Ngài Khiến Tôi Nghỉ An


http://nguonsusong.com

51 Cựu Ước Lược Khảo - Ngài Khiến Tôi Nghỉ An


http://nguonsusong.com

50 Cựu Ước Lược Khảo - Đáp Ứng Trước Những Vòng Xoắn Của Cuộc Đời


http://nguonsusong.com

49 Cựu Ước Lược Khảo - Ba Mươi Lý Do Từ Kinh Thánh Cho Biết Vì Sao Con ...


http://nguonsusong.com

48 Cựu Ước Lược Khảo - Nhìn Vào, Nhìn Lên và Nhìn Quanh


http://nguonsusong.com

47 Cựu Ước Lược Khảo - Những Trái Tim Đang Tổn Thương


http://nguonsusong.com

46 Cựu Ước Lược Khảo - Con Người Bề Ngoài và Con Người Bề Trong


http://nguonsusong.com

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

45 Cựu Ước Lược Khảo - Đoán Xem Ai Đang Đến Dự Bữa Tối?


http://nguonsusong.com

44 Cựu Ước Lược Khảo - Tiểu Sử Của Một Lãnh Đạo


http://nguonsusong.com

44 Cựu Ước Lược Khảo - Tiểu Sử Của Một Lãnh Đạo


http://nguonsusong.com

43 Cựu Ước Lược Khảo - Những Điều Kỳ Diệu về Công Việc của Đức Chúa Trời


http://nguonsusong.com

42 Cựu Ước Lược Khảo - Phúc Âm Cộng Quan Của Cựu Ước


http://nguonsusong.com

41 Cựu Ước Lược Khảo - Những Điều Bị Bỏ Sót


http://nguonsusong.com

40 Cựu Ước Lược Khảo - Sự Hưng Thịnh và Suy Tàn của Vương Quốc


http://nguonsusong.com

39 Cựu Ước Lược Khảo - Các Vua và Các Tiên Tri


http://nguonsusong.com

38 Cựu Ước Lược Khảo - Ba Khía Cạnh Của Tội Lỗi


http://nguonsusong.com

37 Cựu Ước Lược Khảo - Phước Hạnh Của Sự Tha Thứ


http://nguonsusong.com

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

35 Cựu Ước Lược Khảo - Sự Vâng Lời Được Xức Dầuhttp://nguonsusong.com

34 Cựu Ước Lược Khảo - Được Nghe Tiếng Chúa


http://nguonsusong.com

33 Cựu Ước Lược Khảo - Vương Quốc Của Đức Chúa Trời


http://nguonsusong.com

31 Cựu Ước Lược Khảo - Tính Lãng Mạn Của Sự Cứu Chuộc


http://nguonsusong.com

32 Cựu Ước Lược Khảo - Tính Lãng Mạn Trong Sự Đảo Lộn


http://nguonsusong.com

30 Cựu Ước Lược Khảo - Mọi Người Trong Chốn Của Ngài


http://nguonsusong.com

29 Cựu Ước Lược Khảo - Những Điều Phi Thường Thông Qua Người Bình Thường


http://nguonsusong.com

28 Cựu Ước Lược Khảo - Nỗi Đau Của Sự Bội Đạohttp://nguonsusong.com

27 Cựu Ước Lược Khảo - Lời Cầu Nguyện Xấu Xa Và Các Kẻ Thù Của


http://nguonsusong.com

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

ISOM - Nếp sống siêu nhiên 10


http://nguonsusong.com

ISOM - Nếp sống siêu nhiên 09


http://nguonsusong.com

ISOM - Nếp sống siêu nhiên 08http://nguonsusong.com

ISOM - Nếp sống siêu nhiên 07http://nguonsusong.com

ISOM - Nếp sống siêu nhiên 06http://nguonsusong.com

ISOM - Nếp sống siêu nhiên 05http://nguonsusong.com

ISOM - Nếp sống siêu nhiên 04http://nguonsusong.com

ISOM - Nếp sống siêu nhiên 03http://nguonsusong.com

ISOM - Nếp sống siêu nhiên 02http://nguonsusong.com

ISOM - Nếp sống siêu nhiên 01


http://nguonsusong.com

ISOM - Bảy ngọn núi chiến lược 05http://nguonsusong.com

ISOM - Bảy ngọn núi chiến lược 04http://nguonsusong.com

ISOM - Bảy ngọn núi chiến lược 03http://nguonsusong.com

ISOM - Bảy ngọn núi chiến lược 02http://nguonsusong.com

ISOM - Bảy ngọn núi chiến lược 01http://nguonsusong.com

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

26 Cựu Ước Lược Khảo - Sở Hữu Lời Hứa


http://nguonsusong.com

25 Cựu Ước Lược Khảo - Chiếm Lấy Đất Hứa Của Bạn


http://nguonsusong.com

24 Cựu Ước Lược Khảo - Lý Do Chúng Ta Học Lịch Sử Dân Hê-bơ-rơ


http://nguonsusong.com

23 Cựu Ước Lược Khảo - Các Thông Điệp Khác Của Môi-sehttp://nguonsusong.com

22 Cựu Ước Lược Khảo - Kỷ Niệm Của Các Phép Lạ


http://nguonsusong.com

21 Cựu Ước Lược Khảo - Nuôi Dưỡng Con Cái


http://nguonsusong.com

20 Cựu Ước Lược Khảo - Bản Kế Hoạch Cho Một Người Kiệt Sức


http://nguonsusong.com

19 Cựu Ước Lược Khảo - Nắm Bắt Các Ẩn Dụhttp://nguonsusong.com

17 Cựu Ước Lược Khảo - Một Ý Nghĩa Của Của Lễ


http://nguonsusong.com

16 Cựu Ước Lược Khảo - Một Cẩm Nang Của Quan Trưởng


http://nguonsusong.com

15 Cựu Ước Lược Khảo - Hội Mạc


http://nguonsusong.com

14 Cựu Ước Lược Khảo - Tinh Thần Của Mười Điều Răn


http://nguonsusong.com

13 Cựu Ước Lược Khảo - Các Nguyên Tắc Giải Cứuhttp://nguonsusong.com