Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Đại Hội Phục Hưng 2015 – Tĩnh Nguyện Buổi Sáng , 7h45 ngày 09 tháng 10 năm 2015Đang phát trực tiếp …Tĩnh Nguyện Buổi Sáng – Đại Hội Phục Hưng 2015, 7h45 Tối ngày 09 tháng 10 năm 2015 VN, 7h45 Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2015 USA

…Xin vui lòng bấm nút Play để xem nếu bạn dùng di động. Xin cám ơn!

Đại Hội Phục Hưng 2015, phát trực tiếp ..05h Ngày 05 tháng 10 năm 2015

Đây là cầu nối giữa Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh và website NguonSuSong để phát Trực tiếp Đại Hội Phục Hưng 2015.
Đại Hội sẽ bắt đầu từ ngày 08 tháng 10 năm 2015 đến ngày 12 tháng 10. Ở USA bạn có thể theo dõi từ 08h Sáng ngày 08 tháng 10.
Ở Việt nam bạn có thể theo dõi từ 08h Tối ngày 08 tháng 10. Thời gian ( all time ).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét